KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (2023)

KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding
KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (1)

Inhoud verstoppen

1ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

2PRODUCTVEILIGHEID

2.1BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

2.2ELEKTRISCHE VEREISTEN

2.3AFVALVERWERKING VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR

2.4CONFORMITEITSVERKLARING

3ERMEE BEGINNEN

3.1DE KLOK INSTELLEN

3.2DE BROUWSTERKTE INSTELLEN

3.3WATER VULLEN VOOR HET BROUWEN

4MONTAGE VAN BROUWMAND

4.1DE FUNCTIE AUTOMATISCH INSTELLEN PROGRAMMEREN

4.2DE EERDER GEPROGRAMMEERDE AUTO SET TIME GEBRUIKEN

5KOFFIE ZETTEN

5.1PAUZE EN GET FUNCTIE

6ZORG EN REINIGING

6.1VERWIJDEREN VAN MINERALE AANSLAG MET AZIJN

7GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

8PRODUCT GARANTIE

9KLANTENSERVICE

10PRODUCT REGISTRATIE

11Documenten / bronnen

11.1Referenties

12gerelateerde berichten

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (2)

 1. Deksel van watertank
 2. Handvat van de watertank
 3. Waterreservoir
 4. Snoeropslag in basis (niet afgebeeld)
 5. Brouw/Annuleren-knop
 6. Verwarmingsplaat
 7. Glazen karaf
 8. Handvat karaf
 9. Karaf deksel
 10. Brouwmand
 11. Goudkleurige filter
 12. Doseringsladder
 13. Douchekop
 14. Deksel van de brouwmand
 15. Auto pictogram
 16. Resterend Warmhoudtijdpictogram
 17. control panel
 18. Schoon pictogram
 19. Vet pictogram
 20. Brouwpictogram
 21. Klok

NOTITIE: Standaardmaat voor 1 kopje = ongeveer 147 ml.

PRODUCTVEILIGHEID

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw apparaat veel belangrijke veiligheidsberichten geplaatst. Lees altijd alle veiligheidsberichten en volg ze op.

Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool.
Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren die u en anderen kunnen doden of verwonden.
Alle veiligheidsberichten volgen het veiligheidswaarschuwingssymbool en het woord "GEVAAR' or "WAARSCHUWING:" Deze woorden betekenen:

GEVAAR U kunt overlijden of ernstig gewond raken als u de instructies niet opvolgt.

WAARSCHUWING U kunt worden gedood of ernstig gewond raken als u de instructies niet onmiddellijk opvolgt.

Alle veiligheidsberichten vertellen u wat het potentiële gevaar is, hoe u de kans op letsel verkleint en wat er kan gebeuren als de instructies niet worden opgevolgd.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

 1. Lees alle instructies. Verkeerd gebruik van het apparaat kan leiden tot persoonlijk letsel.
 2. Alleen Europese Unie: Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
 3. Alleen Europese Unie: Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
 4. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvatten of knoppen.
 5. Gebruik geen apparaat met een beschadigd snoer of stekker of nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd. Breng het apparaat terug naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek, reparatie of afstelling.
 6. Ter bescherming tegen brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel niet onderdompelen
  apparaat in water of een andere vloeistof.
 7. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat afkoelen voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert, en voordat u het apparaat reinigt.
 8. Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
 9. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.
 10. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 11. Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
 12. Niet op of naast een hete gas- of elektrische brander of in een verwarmde oven plaatsen.
 13. Het gebruik van hulpstukken die niet door KitchenAid worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
 14. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
 15. Gebruik het apparaat niet voor een ander dan waarvoor het bedoeld is.
 16. Gebruik het apparaat niet zonder dat het deksel goed op de karaf is geplaatst.
 17. De karaf is ontworpen voor gebruik met dit apparaat. Het mag nooit op een fornuis of in een magnetron worden gebruikt.
 18. Zet een hete karaf niet op een nat of koud oppervlak.
 19. Druk op . om de verbinding te verbreken KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (3) de knop en verwijder vervolgens de stekker uit het stopcontact
 20. Verbranding kan optreden als het deksel wordt verwijderd tijdens de koffiezetcycli.
 21. Gebruik geen gebarsten karaf of een karaf met een los of verzwakt handvat.
 22. Maak de karaf niet schoon met schuurmiddelen, staalwolsponsjes of ander schuurmiddel
  materiaal.
 23. Vul het waterreservoir niet boven de gemarkeerde maximale vullijn.
 24. Vul de glazen karaf niet te vol. Als de glazen karaf te vol is, kan de gezette koffie eruit komen.
 25. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, zoals:
  • personeelskeukens in winkels, boerderijen, kantoren of andere werkomgevingen;
  • boerderijen;
  • door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
  • bed & breakfast-achtige omgevingen.
 26. Raadpleeg het gedeelte "Onderhoud en reiniging" voor instructies over het reinigen van de oppervlakken die in contact komen met voedsel.
 27. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
 28. Het oppervlak van het verwarmingselement is na gebruik onderhevig aan restwarmte. Raak het hete oppervlak niet aan. met wie

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ELEKTRISCHE VEREISTEN

WAARSCHUWING

 • Gevaar voor elektrische schokken Steek de stekker in een geaard stopcontact.
 • Verwijder de aardpen niet.
 • Gebruik geen adapter.
 • Gebruik geen verlengsnoer. Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
 1. Voltage: 220-240 volt wisselstroom
 2. Frequentie: 50-60 Hz
 3. Wattage: 1100 Watt

NOTITIE: Als de stekker niet in het stopcontact past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Wijzig de stekker op geen enkele manier. Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer. Als het netsnoer te kort is, vraag dan een gekwalificeerde elektricien of onderhoudstechnicus om een ​​stopcontact in de buurt van het apparaat te installeren.

Het snoer moet zo worden geplaatst dat het niet over het aanrecht of tafelblad valt, waar kinderen eraan kunnen trekken of onbedoeld over kunnen struikelen.

AFVALVERWERKING VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR

Verwijdering van verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en is gemarkeerd met het recycle-symbool

 • De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze worden verwijderd en in volledige overeenstemming met de plaatselijke overheidsvoorschriften voor afvalverwerking.

Het product afdanken

 • Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
 • Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggegooid, helpt u voorkomen dat
  mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product.
 • Het symbool KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (4) op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat het niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar naar een geschikt inzamelcentrum voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

CONFORMITEITSVERKLARING

Dit apparaat is ontworpen, gebouwd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van de EG-richtlijnen: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG en 2011/65/EU (RoHS-richtlijn).

ERMEE BEGINNEN

DE KLOK INSTELLEN

WAARSCHUWING

 • Gevaar voor elektrische schokken Steek de stekker in een geaard stopcontact.
 • Verwijder de aardpen niet.
 • Gebruik geen adapter.
 • Gebruik geen verlengsnoer. Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

NOTITIE: Wanneer het koffiezetapparaat voor het eerst wordt aangesloten of wanneer de stroom wordt hersteld na een onderbreking, geeft het display aanvankelijk 12:00 aan.

 1. Snoer wordt opgeborgen in de basis. Trek indien nodig het snoer voorzichtig naar buiten. Steek de stekker in een geaard stopcontact.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (5)
 2. Media H om het uur in te stellen. De uurcijfers zullen bij elke druk veranderen; of houd ingedrukt om snel te bladeren.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (6)
 3. Media min om de minuten in te stellen.
  Om de huidige weergegeven tijd op te slaan en de klokinstelling te verlaten: Druk op een andere knop of druk gedurende 10 seconden op geen enkele knop.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (7)
DE BROUWSTERKTE INSTELLEN
 1. Om te wisselen tussen de sterktes Normaal en Vet: Druk op KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (8) knop.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (9)

NOTITIE: Normaal is de standaardinstelling.

TIP: Tijdens het brouwen van kleine hoeveelheden (2-4 kopjes), Met de "Vetgedrukte instelling" is aanbevolen.

WATER VULLEN VOOR HET BROUWEN

TIP: Zet 2 karaf vers, koud water en gooi deze weg voordat u de eerste karaf koffie zet.

 1. Giet vers water in de watertank. Gebruik de niveaumarkeringen. Sluit vervolgens het deksel goed.
  1. Til het waterreservoir voorzichtig op. Giet vers water in de watertank. Plaats het waterreservoir terug op de juiste manier.
   KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (10)
 2. Plaats de karaf in het koffiezetapparaat. Zorg ervoor dat het deksel van de karaf op zijn plaats zit en dat de onderkant van de karaf goed op zijn plaats zit.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (11)

MONTAGE VAN BROUWMAND

 1. Til het deksel van de zetmand op en verwijder de zetmand.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (12)
 2. Plaats het goudkleurige permanente filter of het kegelvormige papieren filter in de zetmand.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (13)
 3. Goudkleurig permanent filter: Voeg koffiedik toe. Gebruik de “Doseringsladder”. bijvoorbeeldample: Als u 8 kopjes koffie nodig heeft, voeg dan koffiedik toe tot het schaalniveau van 8 kopjes.
  1. Cone papieren koffiefilter: Voeg het gewenste koffiedik toe. Gebruik de "koffiedoseringstabel" op de achterkant van het waterreservoir als richtlijn voor hoeveel koffiedik je moet gebruiken. Voorbevochtigen van het papier is niet nodig.
   KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (14)
   BELANGRIJK: Gebruik niet beide typen filters tegelijkertijd. Het gebruik van beide filters kan ertoe leiden dat water en koffie over de zetmand lopen
 4. Plaats de mand in het koffiezetapparaat 12 in lijn met de gleuf.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (15)
 5. Zorg ervoor dat het deksel van de Brew Basket volledig gesloten is voordat u gaat brouwen.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (16)
DE FUNCTIE AUTOMATISCH INSTELLEN PROGRAMMEREN

BELANGRIJK: Stel de juiste tijd in volgens de instructies in "De klok instellen" voordat u de functie Auto Set gebruikt.

 1. Druk één keer op de Auto-knop.
  Het Auto-indicatielampje knippert en de tijdweergave verandert in de momenteel ingestelde Auto Set-tijd (12:00 is de standaardtijd).
  Om de tijd in te stellen waarop het koffiezetapparaat moet beginnen met koffiezetten: Druk op de H-toets om het uur in te stellen. De uurcijfers veranderen bij elke druk op; of houd ingedrukt om snel te bladeren.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (17)
 2. Druk vervolgens op de Min-knop om de minuten in te stellen.
  De uurinstelling blijft ononderbroken en de minuteninstelling begint te knipperen.
  Om de tijd voor automatisch instellen op te slaan en de set-up af te sluiten: Druk op een andere knop of druk gedurende 10 seconden op geen enkele knop. De Auto-indicator blijft branden en de tijdweergave keert terug naar de huidige tijd.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (18)

TIP: Om de Auto Set-tijd te annuleren nadat het programmeren is voltooid: Druk op automobiel opnieuw knop; of druk op de KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (19) knop.

NOTITIE: De standaard brouwcyclustijd voor een volle karaf (12 kopjes) is ongeveer 10 minuten.

DE EERDER GEPROGRAMMEERDE AUTO SET TIME GEBRUIKEN

Deze stappen kunnen worden gevolgd om de Auto Set-tijd op te slaan na het volgen van de stappen in de “De functie Auto Set programmeren” pagina.

 1. Druk op de Auto-knop. De Auto-indicator knippert en de tijdweergave toont de eerder ingestelde Auto-tijd.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (20)
 2. Om de huidige weergegeven tijd op te slaan en de setup af te sluiten: Wacht 10 seconden of druk op een willekeurige knop. De Auto-indicator blijft branden en de tijdweergave keert terug naar de huidige tijd.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (21)

KOFFIE ZETTEN

 1. Druk op een van de KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (22) knoppen aan de zijkant of voorkant om koffie te zetten.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (23)
 2. Het koffiezetapparaat piept 3 keer wanneer de brouwcyclus is voltooid.
  Daarna start de 30 minuten Warm-modus.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (24)
 3. Nadat de warme modus is beëindigd, wordt het koffiezetapparaat automatisch uitgeschakeld.
  Om de zetcyclus of de warme modus te annuleren, drukt u op de KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (25) knop eenmaal.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (26)
PAUZE EN GET FUNCTIE

Met de functie "Pauze en schenken" kunt u de karaf verwijderen en een kopje koffie schenken voordat het koffiezetten is voltooid. Wanneer de karaf wordt verwijderd, stopt een speciaal ventiel de koffiestroom uit de zetmand. Het brouwen stopt echter niet.
Zorg ervoor dat u de karaf binnen 25 seconden weer op zijn plaats plaatst om te voorkomen dat het water en het koffiedik uit de zetmand overlopen.

ZORG EN REINIGING

NOTITIE: Haal de stekker uit het stopcontact en laat het koffiezetapparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.

 1. Vaatwasmachinebestendige onderdelen, alleen bovenste rek: zetmand en goudkleurig permanent filter. Veeg de douchekop af met adamp doek om koffiespatten te verwijderen.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (27)
 2. Met de hand wassen in warm water en zeep. Goed drogen: karaf en watertank.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (28)
VERWIJDEREN VAN MINERALE AANSLAG MET AZIJN

Minerale afzettingen (kalkaanslag) uit water zullen zich in de loop van de tijd in het koffiezetapparaat ophopen en de koffiezetefficiëntie en de koffiekwaliteit aantasten. De “Schoon pictogram (KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (29)) " knippert op het display na het voltooien van 100 zetcycli. Dan is het tijd om het koffiezetapparaat te ontkalken.

 1. Leeg de zetmand.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (30)
 2. Vul het waterreservoir met 1.4 l (6 kopjes) azijn en 1.4 l (6 kopjes) koud water.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (31)
 3. Media KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (32) knop. Druk vervolgens op een van de KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (33) knoppen om de reinigingscyclus te starten. Nadat de reinigingscyclus is afgelopen (ongeveer 30 minuten), klinken er 3 pieptonen en het pictogram "Reinigen (KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (34))" wordt uitgeschakeld.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (35)
 4. Voer 2-3 cycli met alleen koud water uit nadat de reinigingscyclus is voltooid.
  KitchenAid Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (36)

GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING

 • Gevaar voor elektrische schokken Steek de stekker in een geaard stopcontact.
 • Verwijder geen aardpen.
 • Gebruik geen adapter.
 • Gebruik geen verlengsnoer.
 • Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
probleemoplossing
Als het display niet verlicht is:Controleer of het koffiezetapparaat is aangesloten op een geaard stopcontact. Als dit het geval is, controleer dan de zekering of stroomonderbreker op het elektrische circuit waarop het koffiezetapparaat is aangesloten en zorg ervoor dat het circuit is gesloten.
Als slechts een deel van het water dat aan het koffiezetapparaat wordt toegevoegd, daadwerkelijk wordt gebrouwen:Het koffiezetapparaat moet onmiddellijk worden ontkalkt. Raadpleeg het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
Koffiezetapparaat duurt langer dan normaal om te zetten:
Als u 3 snelle tonen hoort:Er zit geen water in de watertank. Zie het hoofdstuk "Water vullen om koffie te zetten".
Als “Er1” op het display knippert en u 1 toon hoort:Een knop is mogelijk vastgelopen. Trek de stekker uit het stopcontact en druk meerdere keren op elke knop. Sluit het koffiezetapparaat aan. Als "Er1" opnieuw op het display verschijnt, herhaalt u deze procedure.
Als de koffie over de zetmand loopt:De zetmand zit niet goed op zijn plaats. Zie het gedeelte "Montage van zetmand".
Er is te veel koffiedik in de zetmand gedaan.
Zowel goudkleurige filter als papieren filter samen gebruikt.
Als er water uit de achterkant van het koffiezetapparaat komt:Er is te veel water in de watertank gegoten.

Als het probleem niet te wijten is aan een van de bovenstaande items, raadpleegt u het gedeelte 'Productgarantie en klantenservice'. Breng het koffiezetapparaat niet terug naar de winkelier. Winkeliers verlenen geen service.

PRODUCT GARANTIE

Garantieduur:KitchenAid betaalt voor:KitchenAid betaalt niet voor:
Europa, Midden-Oosten en Afrika: 5KCM1208 Twee jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum.De vervangende onderdelen en reparatieloonkosten om defecten in materialen of vakmanschap te corrigeren. De service moet worden verleend door een erkend KitchenAid-servicecentrum.
 1. Reparaties wanneer het koffiezetapparaat wordt gebruikt voor andere handelingen dan de normale huishoudelijke infuuskoffiebereiding.
 2. Schade als gevolg van een ongeval, wijzigingen, verkeerd gebruik, misbruik of installatie/bediening die niet in overeenstemming is met de plaatselijke elektrische voorschriften.

KITCHENAID AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE.

KLANTENSERVICE

Voor vragen of om het dichtstbijzijnde geautoriseerde KitchenAid-servicecentrum in uw land te vinden, kunt u onze contactgegevens hieronder vinden.

Telefoon: 00800 3810 4026

http://www.kitchenaid.co.uk/

http://www.kitchenaid.eu/

PRODUCT REGISTRATIE

Registreer nu uw nieuwe KitchenAid-apparaat: http://www.kitchenaid.eu/register

Documenten / bronnen

KitchenAid-koffiezetapparaat [pdf] Gebruikershandleiding
Koffiezetapparaat, 5KCM1208

Referenties

gerelateerde berichten

 • KitchenAid Koffiezetapparaat KCM1208 Gebruikershandleiding

  KitchenAid Koffiezetapparaat KCM1208 Gebruiksaanwijzing - Geoptimaliseerde pdf KitchenAid Koffiezetapparaat KCM1208 Gebruiksaanwijzing - Originele pdf

 • Delonghi Koffiezetapparaat Machine EC155 Gebruikershandleiding

  Delonghi Koffiezetapparaat EC155 Gebruikershandleiding - Download [geoptimaliseerd] Delonghi Koffiezetapparaat EC155 Gebruikershandleiding -…

 • KitchenAid KEK1025 Elektrische waterkoker Gebruikershandleiding

  KitchenAid KEK1025 Elektrische waterkoker Gebruikershandleiding ONTDEK MEER Voor spannende recepten, demovideo's, productregistratie en meer, onze...

 • Russell Hobbs Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding

  Russell Hobbs Koffiezetapparaat Gebruikershandleiding Product overview Lees de instructies, bewaar ze goed, geef ze door als...

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 01/10/2023

Views: 5798

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.